OKR Nedir ve Neden Önemlidir?

Nereye gittiğiniz bilmiyorsanız, oraya ulaşamayabilirsiniz!

OKR (Objective Key Results) Nedir?

Hedefleri belirlemek, başarmak istediğimiz şeyleri belirlemektir. OKR dediğimiz anahtar sonuçlar ise bu öncelikli hedeflerin kısıtlı zaman ve ölçülebilir hareketlerle nasıl elde edileceğidir.

Bu yöntem Intel, Google, Dropbox, Linkedin, Slack, Twitter gibi Silikon Vadisi’ndeki birçok firma tarafından uygulanmış ve 10 kat büyümelerini sağlamıştır.

İş hayatında bir numaralı süper güç, önceliklere odaklanma ve bağlı kalmaktır. Önünüzdeki üç veya altı ay ya da 1 yıl için öncelikleriniz nelerdir? En önemli şey nedir? Birkaç üst düzey anahtar sonuç sizin odaklanmanızı sağlayarak şirketinize ve ekiplerinize pusula gibi yol gösterecektir.

Karar verememek ya da acele ile değiştirilen kararlar size hiçbir şey öğretmez. Önümüzdeki dönemde ana öncelikleriniz nelerdir? Siz ve ekibiniz çabalarını nelere odaklanmalı?

Anahtar sonuçlar belirlediğiniz hedefleri ne ile ölçeceğinizdir.

Bir örnek vermek isterim. Örneğin bir futbol takımının antrenörüsünüz. Hedefiniz kulüp sahibine para x TL kazandırmak olsun. Bu hedefin OKR, anahtar sonuçları ise:

 • Süper Lig kupasını kazanmak
 • Maçlarda seyirci doluluk oranını %90’ın üzerine çıkarmak

Şimdi yapacağımız, bu üst düzey OKR’lerin her birini ilgili ekiple paylaşmak… 1. OKR olan Süper Lig kupasını kazanmayı futbol takımı hedef olarak alır ve buna ilişkin kendi OKR’lerini belirlerler… Mesela onların OKR’leri de hazırlık maç sayısı, günlük yapacakları antrenman saati olabilir.

OKR olan maçlardaki seyirci doluluk oranını %90’ın üzerine çıkarmayı da pazarlama ekibi hedef olarak alır ve buna ilişkin kendi OKR’lerini belirler… Bunlar çıkacakları duyurular, üyelere gönderecekleri mesajlar, pazarlama kampanyaları olabilir.

okr-nedir

OKR Nasıl Belirlenir?

OKR’lerin Dört Süper Gücü: Odaklan ve önceliklere bağlı kal, ekip çalışması için bağlan ve uyumu sağla, hesap sorulabilirliği takip et, muhteşem olana ilerledir.

Önemli olanı ölçmek şu soru ile başlar: Önünüzdeki üç ay (ya da altı ya da on iki ay) için en önemli şey nedir? Ana öncelikleriniz nelerdir? Ekip çabalarını nerelere odaklamalıdır?

Etkili bir hedef belirleme sistemi zaman ve enerjinin neyin önemli olduğuna karar vermeye ayıran liderlerin yer aldığı üst seviye bir düşünce sistemi ile başlar.

Hedefler ve OKR anahtar sonuçlar, hedef belirlemenin ve yangıdır. Hedefler ilme ve uzak ufuklar ile ilgilidir. OKR Anahtar sonuçlar ise bir veya birden fazla göstergeye dayanan somut rakamlar içerir…

Bu OKR’ler nasıl belirlenir ve neler olabilir? Gelir, büyüme, aktif kullanıcı sayısı, kalite, güvenlik, pazar payı, müşteri devamlılığı OKR olabilir.

Başka bir deyişle OKR anahtar sonuçlar olarak kullandığımız kaldıraçlar, hedefe ulaştığınızı gösteren işaretlerdir.

Eğer bir hedef net ise üç veya beş anahtar sonuç genellikle yeterli olacaktır.

Örneğin bir teknoloji firması için HEDEF: Dünya kalitesinde bir ekip oluşturmak ise OKR anahtar sonuçlar;

 1. 10 yazılımcı işe almak
 2. Ticari satış yöneticisi işe almak
 3. Ekibin hedeflerini %100 gerçekleştirmesi
 4. Ekibin bağlılık ve memnuniyetinin %100 olması olabilir.

Tabii ki hedeflere göre doğru OKR Anahtar sonuçların belirlenmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde hedeflerin gerçekleşmemesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. OKR’ler başarısız olabilmektedir. OKR’lerin başarısız olmasının birçok sebebi bulunmaktadır.

okr-nedir

OKR: Anahtar Sonuçlar Neden Önemlidir?

OKR, anahtar sonuçlar şirketinize dört süper gücü getirecektir: Odak, uyumlu olmak, takip ve muhteşem olana uzanmak.

1 Numaralı Süper Güç: Önceliklere Odaklanma ve Bağlı Kalma

Yüksek performansa sahip organizasyonlar dikkatlerini önemli olan şeylere verirler ve neyin önemli olmadığı konusuna da eşit derecede açıktırlar. OKR’ler liderleri zor kararlar vermeye iter. Bölümler, ekipler ve bireyler için kesin iletişim aracıdır. OKR’ler kafa karışıklığını ortadan kaldırarak bize kazanmak için ihtiyacımız olan odağı verirler.

2 Numaralı Süper Güç: Ekip Çalışması için Bağlantılı ve Uyumlu Olma

OKR’lerin şeffaflığı ile en tepedeki şirket sahibinden itibaren herkesin hedefleri açık bir şekilde paylaşılır. Bireyler hedeflerini şirketin oyun planına göre birleştirir, karşılıklı bağımlılıklarını belirlerler ve diğer ekiplerle koordine ederler.

Katkı sağlayan herkesi organizasyonun başarısına bağlayarak yukarıdan aşağıya bu birliktelik işe bir anlam katar. OKR’ler insanların sahiplenme hissini derinleştirerek işe bağlılığı ve yeniliği teşvik eder.

3 Numaralı Süper Güç: Hesap Sorulabilirliği Arayın

OKR’ler veri ile yürütülür. Periyodik kontroller, hedef değerlendirmesi ve sürekli yeniden değerlendirme işlemleri ile hayat bulurlar, bunların hepsi de yargılamanın olmadığı bir hesap sorulabilirlik ortamında olur. Tehlikedeki bir anahtar sonuç, işleri yeniden yoluna sokacak bir eylemi ya da gerekli görüldüğünde bunun yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesini tetikler.

4 Numaralı Süper Güç: Muhteşem Olana Doğru İlerleme

OKR’ler bizi mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazlasını yaparak mükemmelleşmemiz için motive eder. Sınırlarımızı test ederek ve başarısız olma özgürlüğünü tanıyarak içimizdeki en yaratıcı, en azimli kısımları ortaya çıkarır.

OKR Örnekleri Nelerdir?

OKR (Objectives and Key Results) amaçlar ve anahtar sonuçları tanımlama ve ölçme metodudur. Bu metod, organizasyonun hedeflerine ulaşmak için gerekli olan önemli çalışmaları ve etkinlikleri tanımlar ve ölçer.

Birkaç OKR örneği vermek gerekirse:

 1. Satışları %20 artırmak: Bu, bir organizasyonun amacı olabilir. Anahtar sonuçları ise şunlar olabilir: a) Yeni müşteri sayısını %30 artırmak, b) Satışların ortalama değerini %10 artırmak, c) Müşteri sadakat oranını %5 artırmak.
 2. Çevresel etkiyi azaltmak: Bu, bir organizasyonun amacı olabilir. Anahtar sonuçları ise şunlar olabilir: a) Atık miktarını %50 azaltmak, b) Enerji tasarrufu sağlamak için yeni çözümler geliştirmek, c) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını %30 artırmak.
 3. Müşteri memnuniyetini artırmak: Bu, bir organizasyonun amacı olabilir. Anahtar sonuçları ise şunlar olabilir: a) Müşteri memnuniyeti anketlerinde ortalama puanı %10 artırmak, b) Müşteri şikayetlerini %30 azaltmak, c) Müşteri sadakat oranını %5 artırmak.
 4. İşyeri verimliliğini artırmak: Bu, bir organizasyonun amacı olabilir. Anahtar sonuçları ise şunlar olabilir: a) İşyeri verimliliğini %20 artırmak için yeni çözümler geliştirmek, b) İşyeri verimliliğini ölçen bir kriter belirlemek ve bu kriter doğrultusunda çalışmaları değerlendirmek, c) İşyeri verimliliğini artırmak için çalışanlar arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek.

Bu örnekler sadece birkaç örnek olup, organizasyonların hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri birçok amaç ve anahtar sonuç olabilir.

okr-nedir

OKR ve KPI Arasındaki Fark Nedir?

OKR (Objectives and Key Results) ve KPI (Key Performance Indicator) iki farklı yönetim aracıdır. Ancak, ikisi de performansı ölçmek ve iyileştirmek için kullanılır.

OKR’lar, bir organizasyonun uzun vadeli amaçlarını ve bunları nasıl elde edeceğini belirlemek için kullanılır. OKR’lar, genellikle yıllık veya bazen daha uzun bir zaman diliminde belirlenir ve organizasyonun öncelikli hedeflerini ve hedeflerini ifade eder. Bu, takım üyelerinin neye odaklandıklarını anlamasına ve işbirliğini arttırmak için kullanılır.

KPI’lar ise, bir organizasyonun performansının nasıl ölçüleceğini belirlemek için kullanılır. KPI’lar, genellikle daha kısa vadeli (aylık, haftalık, günlük) veya proje temelli olabilir. KPI’ler, organizasyonun performansını ve işlemlerini ölçmek için kullanılan önemli verileri ifade eder. Bu veriler arasında; satış miktarı, müşteri memnuniyeti, üretim hızı gibi veriler olabilir.

Özetle OKR’lar, organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemekte, KPI’ler ise performansın nasıl ölçüleceği konusunda kısa vadeli olarak ölçümler yapmaktadır. İkisi de önemlidir ve birlikte kullanıldığında organizasyonun ne yaptığını ve nasıl iyileştirilebileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.

OKR ve SMART Hedefler Arasındaki Fark Nedir?

OKR (Objectives and Key Results) ve SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timely) hedeflerin ikisi de hedef belirleme amacıyla yapılan yöntemlerdir. Fakat ikisi de farklı yaklaşımlara sahiptir. Bu yaklaşımlara örnek vermek gerekirse:

 • Odaklanma: OKR büyük resime odaklanmaya yardımcı olurken, SMART hedefler daha spesifik hedeflere odaklanmaya yardımcı olur.
 • Ölçülebilirlik: OKR her hedefe ölçülebilir anahtar sonuçlar ile eşleştirilirken (KPI), SMART hedefler KPI ihtiyacı duymamaktadır.
 • Zamanlama: OKR belirli bir dönem hedefi belirlerken (Genellikle yıllık hedefler belirlenir ve her çeyrekte revize edilir.), SMART hedefler karar verilen zaman aralığında gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Öncelikler: OKR hedefin öncelik sıralamalarını belirtirken, SMART hedefler her hedefe ayrı öncelik sıralaması belirtmemektedir.
 • Hiyerarşi: OKR şirket genelinde belirlenen hedefleri içerirken, SMART hedefler bireysel ya da departman seviyesinde hedefler belirlemektedir.

Şirketinizde 3 aylık, 6 aylık, yıllık hedeflerinizi nasıl belirleyeceksiniz, OKR’leri nasıl tespit ederek ekiple birlikte planlama yapacaksınız konularında benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz…

Hedeflerinize göre doğru OKR’leri nasıl belirleyeceğiniz konusunda detay bir görüşmeyi her zaman bana ulaşarak yapabiliriz. Ayrıca Ekip yönetimi ve liderlik analizleriniz için de bana ulaşabilirsiniz.

Bu gönderi size ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza dokunun!

Ortalama Derecelendirme / 5. Oy Sayısı:

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bu gönderiyi faydalı bulduğunuza göre...

Sosyal medyada bizi takip edin!

Bu gönderi sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu gönderiyi nasıl iyileştirebileceğimizi söyler misiniz?


OKR Nedir?

OKR, Objectives and Key Results, Türkçe'de hedefler ve anahtar sonuçlar anlamına gelir. OKR'ler, bir organizasyonun kısa dönemli ve uzun dönemli hedeflerini belirlemek için kullanılan bir yönetim metodudur.

OKR Nasıl Kullanılır?

Organizasyonların amaçlarını, bunları nasıl gerçekleştireceklerini ve ne zaman gerçekleştireceklerini belirlemelerine ve çalışanların çalışmalarını bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmelerine olanak kullanılır.

OKR'lerin Amacı Nedir?

OKR'lerin amacı, organizasyonların ve çalışanların amaçlarını ve hedeflerini belirlemelerine, izlemelerine ve gerçekleşmelerine olanak tanımaktır. Bu sayede amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan çaba ve kaynakları daha etkili bir şekilde yönlendirebilir, performansı ölçebilir ve amaçlar gerçekleştiğinde ne zaman gerçekleştiğini ve hangi kilit noktalarda gerçekleştiğini anlayabilirsiniz.

OKR'ler ile Takım Performansı Nasıl Ölçülür?

OKR'ler ile takım performansı, çalışanların belirlenen amaçlar ve hedeflere ulaşmalarını ve bunları nasıl gerçekleştireceklerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, takımın amaçlarına ulaşmada gerçekleşen ilerlemeleri ve amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan çabayı ve kaynakları ölçmek için kullanılır. Bu sayede, takım performansını ölçebilir ve takımın amaçları gerçekleştiğinde ne zaman gerçekleştiğini ve hangi kilit noktalarda gerçekleştiğini anlayabilirsiniz.

OKR'ler takım işbirliğini nasıl arttırır?

OKR takım işbirliğini arttırmak için, tüm takım üyelerinin ortak amaçlarını ve hedefleri paylaşmasını sağlar. Bu sayede, her üye amaçları gerçekleştirmek için çalışırken, diğer üyelerin çalışmalarına ve hedeflere nasıl katkıda bulunabileceğini anlamasına olanak tanır. Böylece, her üye kendi çalışmalarını amaçlar doğrultusunda yönlendirirken, diğer üyelerle işbirliği yapar ve birbirlerinin çalışmalarına destek olur.

(Visited 321 times, 1 visits today)

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir