Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik; cesaret, yenilikçilik ve başarı arzusuyla bir araya gelen bir yolculuktur. Bu yazıda, girişimcilik kavramının ne olduğunu ve çeşitli girişimcilik türlerini keşfedeceksiniz. Heyecan verici bir dünyaya adım atın ve başarılı bir girişimci olmanın sırlarını öğrenin!

Girişimcilik Nedir?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre girişimci, “üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis”; “ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis” olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilik ise TDK tarafından “girişimci olma durumu” olarak açıklanmaktadır.

En temel anlamı ile girişimcilik, birtakım riskler alarak kâr amacı güdülen bir iş kurmak olarak tanımlanabilir. Girişimcilik dinamik bir süreçtir. İçerisinde vizyonu, yaratıcılığı ve değişimi barındırır. Girişimci elindeki maddi olanaklarla yeni fikirleri buluşturarak sosyal bir fayda ya da ticari bir faaliyet olarak yeni bir değer üretir.

Girişimciyi farklı kılan ise diğer insanların kaos ve karmaşa gördüğü yerde fırsatları görmesi; diğerlerinin çözemedikleri ya da zorlandıkları problemleri çözebilmek için değişik kaynaklara başvurması ve devreye sokmasıdır.

Girişimciler, işletme sahibi olmak için farklı sektörlerde işletmeler kurabilirler, aynı zamanda mevcut işletmelerde girişimci ruhlarıyla birlikte inovasyon ve büyüme getirebilirler. Ekonomide önemli rol oynayan girişimcilik, yeni işletmelerin oluşturulması ve büyütülmesi için ekonomide anahtar rol olmaktadır.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik türlerine dair çeşitli sınıflandırmalar söz konusudur. Fakat genel olarak 7 tür girişimcilikten bahsedilebilir. Bunlar; yaratıcı girişimcilik, ticari girişimcilik, iç ve dış girişimcilik, kamu girişimciliği, kadın girişimciliği, sosyal girişimcilik ve internet girişimciliğidir.

Yaratıcı Girişimcilik

Yaratıcı girişimcilik, yeni bir fikir ve icadın ya da mevcutta var olan bir mal ve hizmetin iyileştirilerek kâr elde edilebilecek bir şekilde pazara sunulmasını ifade eder. Mevcut girişimcilik türleri bir işletmeyi ya da fikri geliştirmeye yönelik iken yaratıcı girişimcilik üretim ve sanayi gibi alanlarda bulunmaz. Yaratıcı girişimcilik girişimcinin bilgi birikimi ve entelektüelliğini bir araya getirerek yeni bir iş modeli kurmasıdır. Bugün hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlar, her gün kişisel veya iş hayatımız için kullandığımız sosyal medya platformlarından biri olan Facebook bu tür bir girişimciliğin ürünüdür.

Ticari Girişimcilik

Ticari girişimcilik, “özel sektör girişimciliği” olarak da adlandırılmaktadır. Ticari girişimcilik kâr amacı ile üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini ifade eder, ticaret adına yapılan her türlü eylem bu girişim türünün kapsamına girer. Ticari girişimcilikteki nihai amaç kâr elde etmektir.

İç ve Dış Girişimcilik

İşletme veya örgüt içerisinde gerçekleştirilen her türlü girişimcilik faaliyet iç girişimcilik olarak tanımlanır. Bunun dışında kalan girişimcilik faaliyetleri ise dış girişimcilik olarak adlandırılır. İç girişimcilik faaliyet gösteren bir işletmenin pazara sunacağı yeni bir ürün veya hizmetten, yönetime, pazarlamadan satın almaya, üretimden satışa kadar tüm alanlarda yapılan yeniliklerin ticari hale gelme çabası ve aslında sonuçlarıdır.

Özetle, iç girişimcilik kurumun kendi içerisinde fikir ya da proje üretmesidir. Örnek vermek gerekir ise işletmenin sistemlerini otomize etmesi, yeni teknolojilere başvurması iç girişimcilik olarak değerlendirilir. İç girişimcilik işletmelerin itici gücüdür ve işletmelere değer katar. İç girişimciliği düşük olan işletmelerin yaşam, direnç ve gelişme güçleri zayıftır.

Bu nedenle bu tür işletmeler yaşamlarını sürdürmekte zorlanırlar ve günün sonunda yok olurlar.

Kamu Girişimciliği

Kamu girişimciliğinde girişimci bir şahıs veya özel bir kurum değildir; bu girişimcilik türünde yaratıcı bir fikir ile bir kamu kurumu (devlet), sermayeyi ve fikri kendisi ortaya koyar. Diğer bir ifade ile yaratıcı fikrin yaşama geçirilmesi işlemini devlet kendisi üstlenir, mal veya hizmeti kendi eli ile üretir. Buna ek olarak devlet eğer bir girişimciye katkıda bulunuyorsa bu da kamu girişimciliğinin kapsamına girmektedir.

Kadın Girişimciliği

Kâr amacı güderek ekonomik mal veya hizmet üreten veya pazarlama amacıyla üretim faktörlerini sistemli bir biçimde birleştiren, girişimlerinin sonunda oluşabilecek riskleri göze alan kadınlar “kadın girişimci” olarak tanımlanır. Ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayan kadınların birer girişimci olarak yeni fikirler üretmesi, işlerini kurması kadın girişimciliktir.

Günümüzde kadınların girişimciliğe yönelmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Çok sayıda kadın kendi işinin patronu olma, bağımsız çalışma, risk almaya yatkınlık, yenilik ve değişim arzusunu tatmin etme vb. gibi sebepler ile girişimciliğe yönelmektedir. Bugün sosyokültürel yapıda meydana gelen değişimler, kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımlarının yükselmesi nedeniyle kadınlara ait girişimlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Sosyal Girişimcilik

Girişimcilik yaklaşımlarının öncelikli olarak toplumsal sorunlara uyarlanması sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimcilik; insan hakları, çevre, kalkınma gibi çeşitli toplumsal sorunları çözebilmek için sistematik ve yaratıcı çözümler geliştirilmesini kapsar. Bir sosyal girişimci, toplumun kompleks ve karmaşık sorunlarına çözümler üretmeyi amaçlar. Sosyal girişimci parçası olduğu toplum içerisinde ortaya çıkan veya var olan toplumsal problemleri fark ederek o güne kadar akla gelmeyen, fark edilmeyen veya cesaret edilemeyen bir yaklaşım ile aksaklıkların üstüne gider, ürektendir, duyarlı ve gerçekçi bir tavır ile farkındalık oluşturur.

İnternet Girişimciliği

İnternetin yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüz dünyasında internet girişimciliği artmaya başlamıştır. İnternet girişimciliği risk alarak yaratıcı veya yenilikçi çözümler üreten, bunları iyi bir yönetim ile birleştiren, internet olmadan var olamayacak biçimlerde ekonomik bir faaliyet ya da sosyal bir fayda yaratmaktır. İnternet girişimciliği kendini en çok e-ticaret alanında gösterir.

İnternet girişimciliği diğer girişimcilik türlerinden farklı olarak düşük bir başlangıç sermayesi gerektirir. Düşük işletme giderleri ve geniş bir pazara erişim imkanı bugün internet girişimcilerinin sayısını artıran faktörlerdir. Diğer alanlardaki girişimcilere kıyasla internet girişimcileri daha az sermaye ile çok daha hızlı bir şekilde büyüme fırsatına sahiptir.

Girişimcilerin Öne Çıkan Özellikleri Nelerdir?

Birçok girişimcinin sahip olduğu birtakım özellikler söz konusudur, bir girişimcinin üç temel özelliği öne çıkar. Bunlar; tutku, risk alma istekliliği ve güçlü iletişim kurma becerileridir.

Tutku

Tutku, bir girişimcide olmazsa olmaz özelliklerden biridir. Hiç bir işi tekrar ve tekrar yapmaya çalıştınız mı, aynı işi tekrar yapmaktan sıkıldığınız ve bunaldığınız oldu mu? Girişimcilik için bir vizyonu takip etmek için tutku hayati bir özelliktir.

Girişimciler, en nefret ettikleri işleri yapmak zorunda kalsalar bile bundan asla sıkılmazlar. Başarılı bir girişimci ise her zaman işinde kendisini eğlendiren, ilgisini çeken şeyleri bulmanın yolunu keşfeder. Bunu tutkularına dönüştürür ve kendilerini adarlar.

Risk Alma İstekliliği

Başarılı girişimciliğe giden yolda her zaman riskler vardır. Bu her işletme sahibinin unutmaması gereken bir şeydir. Ne kadar risk almamaya çalışırsanız çalışın mutlaka bir yerde, bir dereceye kadar emin olmadan kararlar vermeniz gerekecek.

Girişimciler risk alma istekliliği gösterirler. Girişimciler bu tür durumlardan korkmazlar, bu durumları her zaman bir öğrenme deneyimi olarak görürler ve çözümler için kutunun dışında düşünürler.

Güçlü İletişim Kurma Becerisi

Girişimciler güçlü iletişim kurma becerileri ile doğru kontaklar kurarlar. Girişimciler, başarıya ulaşmanın kolay olmadığını ve tek kişinin işi olmadığını bilirler. Başarılı olmak için girişimcilerin tutkularını paylaşan yetenekli kişileri ekibe dahil etmeleri gerekir.

Unutmayın ki bir işi, o işte yer alan kişiler başarılı yapar. Bu kişiler ise sadece çalışanlardan oluşmaz, tüm paydaşları içerir. Girişimciler ise bunun farkına vararak güçlü ilişkiler kurmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, her zaman çevrelerinde olup bitenlerden haberdar olmak için onlara faydalı olacak sektörler ile ilişkiler kurarlar. Girişimciler her zaman takdir etmeye özen gösterir, işlerinin başarısını söz konusu başarıda payı olanlar ile mutlaka paylaşır.

Bir önceki yazımız olan “Girişimcilik Merdiveninin Hangi Basamağındasınız?” da paylaştığım gibi benim amacım sizi iş sahibi olmaktan girişimci olma yolculuğunuzda size destek olmaktır. Girişimci olmayı “siz olmadan da tıkır tıkır çalışan ticari ve karlı işletme” sahibi olma yolculuğudur. Bu seviye nasıl ulaşacağınız öğrenmek isterseniz, işletme koçundan yardım alabilirsiniz. İletişim bilgileriniz gönderin hemen bir işletme analizinizi yapıp görüşme planlayalım.

Girişimcilik nedir?

Girişimcilik, yeni bir iş fikri veya ürünü geliştirme, pazarlama ve yönetme sürecidir. Girişimciler, risk almaktan korkmayan, yenilikçi ve yaratıcı kişilerdir.

Girişimcilik kaça ayrılır?

Girişimcilik, farklı türlere ayrılmaktadır. Fakat en yaygın girişimcilik türleri; yeni iş kurma, iç girişimcilik, sosyal girişimcilik olarak sınıflandırılabilir.

Bu gönderi size ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza dokunun!

Ortalama Derecelendirme / 5. Oy Sayısı:

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bu gönderiyi faydalı bulduğunuza göre...

Sosyal medyada bizi takip edin!

Bu gönderi sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu gönderiyi nasıl iyileştirebileceğimizi söyler misiniz?

(Visited 81 times, 1 visits today)

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir