İş Dünyasında VUCA’nın Yeri?

Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği, olayları anlamakta zorlandığımız ve öngörü yapamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Pandemi ile ekonomideki dalgalanmalar, dijital dönüşümün yarattığı üretim süreçlerindeki değişiklikler, artan çalışan talepleri, değişen ve artan müşteri beklentileri, sosyal ve çevresel faktörler gibi birçok etken nedeniyle VUCA dönemindeyiz.

VUCA Nedir?

Soğuk Savaş’ın bitmesi ve asimetrik tehditlerin ortaya çıkması neticesinde yeni güvenlik ortamını tanımlamak için ABD ordusu tarafından ortaya atılan VUCA kavramı, bulunduğumuz dönemin şartlarını anlamak için giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Değişken (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigious) olarak açıklanan VUCA kavramı, 2000’li yıllarda ortaya iyice belirginleşen gelişmeler iş dünyasında da sıkça konuşulur oldu.

Değişkenlik, değişimin hızının ve boyutlarının gittikçe artmasına; belirsizlik ön görülemezliğin en belirleyici kural olmasına, karmaşıklık parçalar arasındaki ilişkilerin kurulmasının zorlaşmasına ve muğlaklık da çevremizdeki olguları anlamlandırmakta zorlanmamıza işaret ediyor.

Geçmiş tecrübelerin ve ezberlerin yeterli olmayacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle V tipi yani kısa vadeli ani krizlere alışmış Türk yöneticiler için bu uzun vadeli belirsizlik döneminde gemiyi rotada tutmak alışık olmadıkları bir durum. Bu dönemde ayakta kalacak ve rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayacak şirketlerin en önemli farkı manevi kıymetleri (“intangible assets”) olacak.

  • Değişkenlik (Volatility): Çevredeki değişikliklerin sıklığı olarak tanımlanabilir. Değişkenlik eğilimi, önceden bilgilendirilmiş ve hazırlanan öngörü mekanizmalarının yokluğuyla hızlı bir uyum sağlamayı gerektirir. Değişken atmosferler, daha iyi beklenti sağlayacak makroekonomik perspektifleri olan dönüştürücü liderleri gerekli kılar.
  • Belirsizlik (Uncertainty): Geleceği iş açısından görememe olarak tanımlanabilir. Belirsizlik, karar verme yeteneklerini bulanıklaştırarak projelerde ve stratejik planlamalarda gecikmelere neden olur. Risklerin ve fırsatların açıkça tanımlanması ve kontrol edilebilir çözüm yolları, belirsizlikteki ilk önceliklerdir.
  • Karmaşıklık (Complexity): Şu anda verilerdeki veya durumlardaki nedensellik analizinde güçlük çekiyoruz. İş dünyası liderleri şimdi birbirine bağlı bir sisteme maruz kalıyorlar; hangi faktörün diğerini tetiklediği tahmin etmekte zorluk çekmektedir.
  • Muğlaklık (Ambiguity): Belirsiz ortamlar, iş liderlerini olayları ve verileri düzgün şekilde yorumlamada zor durumda bırakıyor. Bu kapsamda, veriyi anlamlandırmak yüksek belirsizlikte başarısızlığa uğruyor.

Neden VUCA İşletmeler İçin Önemli?

Pandemi ile tüm Dünya’da oyunun kurallarının değiştiği, oluşan hızlı, yıkıcı değişimin tedarik zinciri, hammadde fiyatları, çalışma şekilleri gibi alanları etkilediği dolayısıyla karmaşıklığın da arttığı bir dönem yaşıyoruz.

İşte bu değişkenlikleri, karmaşıkları iyi yöneten ve oluşan belirsizliklere rağmen fırsatları görüp aksiyon alan şirketler çeviklik ve adaptasyon yetenekleri ile avantajlı hale geldiler.

Bu nedenle VUCA’nın VUCA 2.0 versiyonunu uygulamaya başladık. Bu nedenle Vizyon (Vision), Anlama (Understanding), Cesaret (Courage) ve Adapte olabilmek (adaptability) olarak yeniden tanımlıyoruz VUCA’yı pandemiden sonra…

Şirketiniz hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin VUCA 2.0 size rekabet avantajı sağlayacak ve tamamen değişen iş dünyasında şirketinizi yeniden yapılandırarak fırsatları değerlendirmeniz sağlayacaktır.

Bu konuda nasıl fırsatları değerlendirebilirsiniz konuşmak için her zaman sanal kahveye beklerim ?

Sevgilerimle,

Bu gönderi size ne kadar faydalı oldu?

Değerlendirmek için bir yıldıza dokunun!

Ortalama Derecelendirme / 5. Oy Sayısı:

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Bu gönderiyi faydalı bulduğunuza göre...

Sosyal medyada bizi takip edin!

Bu gönderi sizin için yararlı olmadığı için üzgünüz!

Bu gönderiyi geliştirelim!

Bize bu gönderiyi nasıl iyileştirebileceğimizi söyler misiniz?

(Visited 5 times, 1 visits today)

Yorum Bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir